CO2-prestatieladder

Bij LumiGuide staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Hierin speelt de CO₂-prestatieladder een belangrijke rol. Door het maken van een footprint wordt duidelijk hoeveel CO₂ er jaarlijks geproduceerd wordt. Ook de belangrijkste veroorzakers van CO₂ komen daaruit naar voren. Met het opstellen van een energieplan wordt gekeken naar de mogelijkheden van CO₂-reductie.

LumiGuide is in januari 2015 gecertificeerd voor CO₂-prestatieladder niveau 5. Het certificaat is 15 januari 2015 afgegeven.

Zie de onderstaande documenten voor meer informatie over de CO₂-prestatieladder binnen LumiGuide. Hierin staan o.a. de doelstellingen die er zijn m.b.t. CO₂-reductie. Ook de zaken die daarvoor gedaan zijn komen hierin naar voren. 

Alle CO₂-gegevens zijn in een applicatie van CO₂-management ingevoerd. Daarmee kan heel eenvoudig een overzicht gemaakt worden van de trend zoals die nu is en een overzicht van de effecten van genomen maatregelen.

Voor niveau 3 (en hoger) moeten wij deelnemen in een sectorinitiatief. LumiGuide heeft zich aangesloten bij het initiatief om de CO2 Managementsoftware te helpen optimaliseren.

Verder verwijzen wij u naar de site van de SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. O.a. de volgende stukken worden daar gepubliceerd:

  • Ketenanalyse
  • Deelname Initiatief

Op onze site vindt u de volgende documenten die te maken hebben met onze CO2 reductie-inspanningen: